درباره غلامرضا سپاسیانسوابق کاری
•    از سال 86 تا 91 مدیر بازرگانی شرکت راه آهن شرقی بنیاد
•     از سال 91 تا کنون مشاور اقتصادی شرکت اسوه سازان فیدار
•    از سال 92 تا 95 مشاور اقتصادی و توسعه منابع انسانی شرکت تابان تجارت کیهان 
•    از سال 94 به مدت 6 ماه مدرس دوره های آموزشی گروه توسعه تجارت و بازرگانی بین المللی توانا
•    از سال 95 به مدت 6 ماه مدرس دوره های آموزشی در شرکت نازگل البرز
•    از سال 95 به مدت یک سال مشاور اقتصادی و بازرگانی شرکت راهیان کالای رایکا
•    از سال 93 تا کنون خزانه دار و عضو هیئت مدیره موسسه خیریه امامین جوادین 
•    عضو کانون نویسندگان ایران 
•    نویسنده پانزده عنوان کتاب در زمینه روابط عمومی، بازرگانی، توسعه منابع انسانی و توسعه زیر ساخت های اجتماعی از جمله:
1)    تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و تآثیر آن بر آموزش و توسعه فرهنگی
2)    آموزش و پرورش از منظر توسعه جهانی
3)    مدیریت بازرگانی و زیرشاخه های آن
4)    مهندسی فرهنگ و توسعه
5)    فناوری های امروزی و بررسی آسیب های آن در اجتماع (خانواده و روابط فردی – اجتماعی)

مهارت ها و تخصص های حرفه ای
•    دارنده مدرک  دانشگاهی در خصوص ویراستاری مقدماتی و پیشرفته. 1) در بخش کتاب، نشریات، مهارتهای نگارشی در روابط عمومی. 2) درست نویسی در بخش امور پژوهشی – اصول نگارش قراردادهای اداری و حقوقی. 3) تصحیح متون قدیمی – مقابله متون قدیمی – نسخه خوانی 

•    دارنده 5 گواهینامه نشست های تخصصی انجمن روابط عمومی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور