مکتوب

مکتوب

تاریخ دلنوشته : پنج شنبه 5 تیر 1399

و هیچ اجازه و قدرتی برای زندگی بر خلاف "مکتوب" نیست.!
اما داستانها و روایات و باورها که بر اساس آموخته های پیشینه و دست به دست شده تا به ما رسیده،روی دیگه سکه رو هم گفته که ما کمتر بهش توجه داریم.همان رویی که از اختیار و قدرت انسان بعنوان خلیف الله دارد.انسان که جانشین خدا در زمین مطرح شده دارای نیروی لایتناهی الهی در وجوذ خودش هست یعنی قادر به انجام هر کاری هست اگر و اگر به سرچشمه هستی اتصال داشته باشد.
این ارتباط و اتصال دائم کار بسیار سختییست که عرفا و دانشمندان بسیاری هر کدام تلاش کردند به بیان خودشان از طریق راهکارای علمی وعملی سهمی در هدایت انسان به منبع لایزال هستی داشته باشند.
میزان موفقیت انسان در روشنگری مسیر همیشه در فراز و فرود بده و هست.اما قدر مسلم هر چه انسان به ناتوانی خودش در هنگان عدم اتصال بیش از پیش صحه گذاشته و احساس نیاز به درک و حضور در میدان نیروی الهی را اعتراف کرده است بهتر و عمیقتر توانسته در مسیر طی طریق کند.