سازمان چیست و چه فاکتورهایی آنها را از هم متمایز می کند؟

سازمان چیست و چه فاکتورهایی آنها را از هم متمایز می کند؟

سازمان چیست و چه فاکتورهایی آنها را از هم متمایز می کند؟

تاریخ معرفی کتاب : 1399/04/05

اهداف و اولویت های سازمان


ماموریت
همه افراد یک سازمان باید در جهت دستیابی به یک هدف مشترک باشند. از آن هدف معمولا به عنوان مأموریت یاد می شود. این مأموریت ممکن است به اعضای آن دیکته شود یا به طور واضح برای آنها بیان شود. وقتی آشکارا گفته شود ، اکثر مواقع در قالب بیانیه ی ماموریت است و بیانیه اغلب در طی فرایندی به نام برنامه ریزی استراتژیک بررسی می شود.

چشم انداز
چشم انداز سازمان تصویری از موفقیت در مواضع مورد نظر سازمان در آینده است ، چه برای افرادی که به آنها خدمت رسانی می کند و چه برای خود سازمان. چشم انداز می تواند بسیار واضح و انگیزشی باشد که صریحاً بتواند آن دیدگاه را در بیانیه ای مانند بیانیه ی ماموریت در طول برنامه ریزی استراتژیک بیان کند.
ارزش ها:
ارزش های سازمان، اولویت های کلی در ماهیت چگونگی سازمان است که  می بایست در جهت ماموریت سازمان عمل کند. ارزش ها را می توان در چگونگی همکاری مردم در سازمان منعکس کرد. ارزش ها ممکن است بر اساس مقادیر واقعی یا تصویب شده ارائه شوند.

اولویت های استراتژیک
مهم ترین امور و فعالیت هایی است که اعضا می توانند در هنگام انجام ماموریت در آن شرکت انجام دهند. مشابه مأموریت ، چشم انداز و ارزش ها ، ممکن است برای اعضا  تلویحا یا آشکارا باشد. اولویت ها معمولاً در طی یک فرایند برنامه ریزی استراتژیک به عنوان "اهداف استراتژیک" گفته می شوند. بنابراین ، به نظر می رسد هنگام کار برای هدایت ، مدیریت یا بهبود سازمان می توانند یک چالش بزرگ باشند.


عواملی که خصوصیات سازمان را تعیین می کنند
لیست زیر شامل ملاحظات اساسی برای شناسایی جنبه های منحصر به فرد یک سازمان است. همه این عوامل بسیار مرتبط و تحت تأثیر یکدیگر هستند.

فرهنگ سازمان
فرهنگ یک سازمان شبیه به "شخصیت" کلی آن است. به عنوان مثال ، برخی سازمان ها با روشی کاملاً "شبه تجاری" با رسمیت گسترده ای از قوانین عمل می کنند. سایر سازمان ها به عملکردی با روشی کاملاً غیررسمی و آرام مباهات می ورزند.
سبک های رهبری
انواع سبک های رهبری وجود دارد ، اعم از رهبرانی که بسیار خودشان را درگیر می کنند تا آنهایی که مستقل رفتار می کنند. رهبری استبدادی به این معناست که تصمیماتی از بالا به پایین گرفته می شود ،این شکل از تصمیم گیری مختص رهبران بلند مرتبه است در مقابل ، رهبران مشارکتی قصد دارند تا تعداد زیادی از افراد را در تصمیم گیری ها دخیل کنند و تصمیم گیری ها اغلب با توافق و نظر جمع انجام می شود.
چرخه عمر سازمان 
چرخه خاص زندگی یک سازمان می تواند تفاوت زیادی در نحوه انجام تغییر ایجاد کند زیرا سازمان ها غالباً در مراحل مختلف چرخه ی زندگی متفاوت عمل می کنند. به عنوان مثال ، ماهیت برنامه ریزی ، سیاست ها و رویه های آنها می تواند بطور اساسی بین مراحل تغییر کند.

 

اندازه سازمان
هرچه این سازمان بزرگتر باشد ، ماهیت مسائل آن گاه پیچیده تر و اقدامات لازم برای پرداختن به آن موضوعات پیچیده تر خواهد بود. اندازه از نظر تعداد بخش ها ، محصولات و خدمات و پرسنل است زیرا این ویژگی ها اغلب با موضوعات خاص سازمانی همراه هستند.
استراتژی ها و ساختارهای سازمان
استراتژی ها به رویکردهای کلی سازمان که برای تأمین نیازهای ذینفعان خود استفاده می کند اشاره دارد. این رویکردها شامل چگونگی شناسایی نیازها در سازمان و سپس تلاش برای رفع آنها می شود. ساختارها نتیجه ی استراتژی های کلی سازمان است و به عنوان مثال ، طراحی سازمانی ، سیاست ها ، برنامه ها ، رویه ها و نقش ها را شامل می شود.
میزان تغییر در محیط خارجی
انواع خاصی از سازمان ها در حال تحولات عظیم هستند ، به عنوان مثال فناوری ها ، مراقبت های بهداشتی و حمل و نقل. غالباً هرچه سرعت تغییر در محیط بیرونی سریع تر باشد ، تصمیمات و اقدامات در محیط داخلی سریع تر می شوند.